Pertanyaan:

Saya dikasih tahu bahwa di masa Nabi , ada para sahabat dan sahabiyah berjalan di sekitar Ka’bah, berteriak, dan berdemonstrasi untuk melawan kezaliman Suku Quraisy. Inilah yang kemudian dijadikan dalil bahwa demonstrasi secara Islami melawan kezaliman orang-orang kafir adalah boleh.
Mohon jelaskan kepada saya apakah hal ini benar? Karena saya telah bertanya kepada banyak orang dan mereka mengatakan bahwa demonstrasi adalah bukan dari Sunah. Akan tetapi, bagaimana dengan tindakan para Sahabat tersebut di atas?
 
Baarakallahu fiik.
 
Jawaban oleh Tim Fatwa IslamWeb, diketuai oleh Syekh Abdullah Faqih Asy-Syinqitti
 
Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada Illah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.
 
Umat Islam di kala itu keluar ke jalanan Mekah membentuk dua baris. Baris pertama diketuai oleh Hamzah Radhiyallahuanhu dan baris kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab Radhiyallahuanhu. Dan kisah ini adalah kisah yang terkenal, yang dicatat oleh para sejarawan.
 
Inilah yang menjadi salah satu dalil dibolehkannya mengadakan aksi demonstrasi damai sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi.
 
Oleh karena demonstrasi adalah sarana, maka aksi demo tidak memerlukan satu dalil khusus yang membuktikan kebolehannya. Para prinsipnya, sarana adalah boleh.
 
Mereka yang mengklaim bahwa demonstrasi adalah haram wajib menyediakan bukti tentang larangannya.
 
Wallahu’alam bish shawwab.
 
Fatwa: 97197
Tanggal: 5 Jumadil Akhir 1428 (21 Juni 2007)
Sumber: IslamWeb.Net