Noqtah Art

Oleh Syeikh Shalih
bin Fauzan Al-Fauzan
Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua
kategori, yaitu zatiah atau sifat yang senantiasa melekat kepada Allah .
Sifat ini tidak
berpisah dari ZatNya, seperti Al-Ilmu (berilmu), Al-Qudrah (Kuasa/Mampu),
As-Sam’u (Mendengar), Al-Bashar (Melihat), Al-Izzah (Perkasa), Al-Hikmah
(Bijaksana), Al-Uluw (Tinggi), Al-Adzhamah (Agung), Al-Wajhu (Wajah), Al-Yadain
(Dua Tangan), dan Al-Ainain (Dua Mata).
Kategori kedua dari
sifat-sifat Allah
adalah Fi’liah, atau sifat yang Allah lakukan
jika berkehendak.

Sifat ini meliputi; bersemayam di atas Arasy, turun ke langit dunia di
sepertiga malam terakhir, dan datang di Hari Kiamat.