Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Tidak boleh seorang muslim berthawaf kecuali di Ka’bah.

Dalil Al-Quran:

“Dan thawaaflah kalian di Rumah Atiq (Ka’bah),” (QS Al Hajj: 29).

Dalil dari Sunnah:

Barangsiapa yang thawa di Baitullah tujuh kali, lalu shalat dua rakaat, adalah seperti memerdekakan budah,” (HR Ibnu Majah, Shahih). Wallahu’alam bish shawwab.