Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Yang dimaksud dengan syirik besar adalah menujukan (meniatkan) ibadah, seperti doa dsb, kepada selain Allah.

Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Jinn: Ayat 20:

“Katakanlah, ‘Tiada lain saya menyeru [berdoa] kepada Rabbku dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun,” (QS Al-Jinn: 20).

Juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam,

Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah,” (HR Bukhari). Wallahu’alam bish shawwab.