Uncategorized

Tanya-Jawab Islam: Apakah Boleh Berwala’ (Loyal) Kepada Orang Kafir dan Menolong Mereka?

Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Tidak boleh berwala’ kepada orang kafir dan tidak boleh menolong mereka.

Dalil dari Al-Quran yang melarang berwala’ kepada orang kafir adalah:

“Barangsiapa mengambil mereka (orang kafir) sebagai wali maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka,” (QS Al-Maidah: 51).

Dalil dari Hadist yang melarang berwala’ kepada orang orang kafir adalah:

“Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan waliku (karena mereka orang kafir),” (Muttafaq Alaih). Wallahu’alam bish shawwab.

BACA JUGA:  Tanya-jawab Islam: Apakah boleh bernadzar untuk selain Allah?

Irfan Nugroho

Hanya guru TPA di masjid kampung. Semoga pahala dakwah ini untuk ibunya.

Tema Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button