Dari Yahya bahwa Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu berkata,

“Dimanakah orang-orang yang wajahnya elok dan kagum dengan keadaan dirinya? Dimanakah para raja yang telah membangun kota-kota dan membentenginya dengan tembok-tembok? Dimanakah orang-orang yang selalu menyumbangkan kemenangan di medan-medan pertempuran? Sungguh, mereka telah dibinasakan oleh masa hingga mereka berada di dalam kegelapan kubur. Maka bersegeralah! Bersegeralah (dalam beramal)! Selamatkan! Selamatkan (diri kalian dari neraka)!”