Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Kita menyembah Allah ta’ala sebagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dalil dari Quran:

“Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan hanya mengikhlaskan diin untuk-Nya,” (Al-Bayyinah: 5).

Dalil dari Sunnah:

Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak ada dalam ajaran kami, maka amalan itu tertolak,” (HR Muslim). Wallahu’alam bish shawwab.