Rasulullah Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan,” (HR Abu Ya’la).