Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Ya, kita boleh meminta bantuan kepada orang yang hidup dan hadisr di sekeliling kita sejauh apa yang mereka mampu lakukan.

Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

“Tolong-menolonglah dalam masalah kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan,” (QS Al Maidah: 02).

Juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam,

“Allah membantu seorang hamba, selama hamba tadi membantu saudaranya,” (Al Hadist). Wallahu’alam bish shawwab.