Dari Masruq berkata, ada seorang lelaki yang berkata kepada Abdullah bin Mas’ud, “Aku tidak suka menjadi ashabul yamin, aku lebih sukan menjadi al-muqarrabin.” Lalu Abdullah bin Mas’ud berkata, “Tapi di sini ada orang yang suka bila dia mati, dia tidak dibangkitkan lagi.” Maksudnya adalah beliau Abdullah bin Mas’ud sendiri.