Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam.

Dalil dari Al-Quran tentang larangan memuji Rasulullah secara berlebihan:

“Katakanlah: ‘Tiada lain saya hanya seorang manusia seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku,” (QS Al-Kahfi: 110).

Hadist larangan memuji Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam secara berlebihan:

“Janganlah kaliam lebih-lebihkan saya sebagaimana umat Nasrani melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Tiada lain saya ini juga seorang hamba. Maka katakanlah: Hamba Alla dan Rasul-Nya,” (HR Bukhari). Wallahu’alam bish shawwab.