Dari Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud berkata, 
Seorang pengemban Al-Quran seyogyanya banyak menangis, bersedih, santun, bijak, dan banyak diam. Seorang pengemban Al-Quran tidak sepantasnya untuk berperangai kasar, lalai, teledor, gemar berteriak-teriak, dan suka marah-marah.”