Dari Ikrimah, ia mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu berkata:
“Ambillah hikmah dari orang yang kamu dengar. Sungguh, ada seseorang yang berkata dengan penuh hikmah padahal ia bukan ahli hikmah, sehingga hikmah yang diucapkannya itu laksana anak panah yang dilontarkan oleh seseorang yang bukan pemanah,” (Dalam Sifatush Shafwah, I/757, Karya Ibnul Jauzi).