Uncategorized

Tanya-Jawab Islam: Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Syiah Rafidhah

Pertanyaan:
Bagaimana pendapat Anda (Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah) tentang Syiah Rafidhah?

Jawaban oleh Syeikh Ibnu Taimiyah
Mereka adalah pengikut hawa nafsu yang paling bodoh dan paling zalim. Mereka memusuhi para wali Allah yang paling baik setelah para Nabi dari generasi pertama dari Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah meridhai mereka dan mereka ridah dengan-Nya. Mereka loyal kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik serta sekte-sekte pembangkang seperti Nushairiyah, Ismailiyah dan yang lainnya dari kaum sesat.

Sumber:
Taimiyah, Ibnu. ——. Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Penerjemah: Daday Hidayat. Riyadh: Islamhouse. Jilid 1, Hal. 20

BACA JUGA:  Fiqih Islam tentang Shalat Jumat #1

Irfan Nugroho

Guru TPA di masjid kampung. Tukang sapu lantai masjid. Tukang menyuguhkan minuman kepada jamaah pengajian. Mengajar di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran At-Taqwa Nguter Sukoharjo.

Tema Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button