Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Kita sebagai seorang muslim dan mukmin tidak boleh meminta bantuan kepada mereka (orang yang telah mati), bahkan kita istighatsah hanya kepada Allah Ta’ala.

“Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, maka Dia mengabulkan permintaan kalian,” (QS Al-Anfaal: 09)
.

Adapun dalil dari Sunna Rasulullah Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam,

Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan, beliau berdoa, ‘Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang Mengurusi Makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku beristighatsah.” Wallahu’alam bish shawwab.