Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Tidak boleh seorang muslim bersumpah kecuali dengan Asma Allah.

Dalil dari Al-Quran tentang bersumpah hanya dengan Asma Allah:

“Ya pasti! Dan Demi Rabb-ku, sungguh kalian pasti dibangkitkan,” (QS At-Taghabun: 07).

Dalil hadist tentang bersumpah hanya dengan Nama Allah:

Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah musyrik,” (HR Ahmad, Hadist Shahih). Wallahu’alam bish shawwab.