وددت اني اذ مت لم ابعث

Dari Jarir, lelaki dari Bajilah, berkata Abdullah Bin Mas’ud, “Aku suka bila ketika mati, aku tidak dibangkitkan.”