Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Kita memohon syafaat Nabi dengan memohon kepada Allah Ta’ala.

Dalil dari Al-Quran tentang syafaat Nabi:

“Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat,” (QS Az-Zumar: 44).

Hadist tentang syafaat Nabi:

Ya Allah, jadikanlah dia (Rasul) pemberi syafaat untukku,” (HR Tirmidzi, hadist hasan). Wallahu’alam bish shawwab.