Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya terwujud dalam ketaatan dan mengikuti perintah Islam dan menjauhi larangan syariat Islam.

Dalil dari Al-Quran tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya:

“Katakanlah (hai Muhammad): ‘Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian,” (QS Ali-Imran: 31).

Hadist tentang wujud cinta kepada Allah dan Rasulullah:

Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada cintanya kepada orang tuanya, dan seluruh manusia lainnya,” (HR Bukhari). Wallahu’alam bish shawwab.