Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Allah Subhanahu Wa ta’ala menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Dalil yang memerintahkan agar umat Islam mengamalkan Al-Quran adalah:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti wali selain-Nya,” (QS Al-A’raf: 3).

Dalil dari hadist yang memerintahkan agar umat Islam mengamalkan Al-Quran adalah:


“Bacalah Al-Quran dan amalkan, jangan engkau memperbanyak harta dengannya
,” (HR Ahmad, shahih). Wallahu’alam bish shawwab.