Noqtah Art

Oleh Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua kategori, yaitu zatiah atau sifat yang senantiasa melekat kepada Allah .
Sifat ini tidak berpisah dari ZatNya, seperti Al-Ilmu (berilmu), Al-Qudrah (Kuasa/Mampu), As-Sam’u (Mendengar), Al-Bashar (Melihat), Al-Izzah (Perkasa), Al-Hikmah (Bijaksana), Al-Uluw (Tinggi), Al-Adzhamah (Agung), Al-Wajhu (Wajah), Al-Yadain (Dua Tangan), dan Al-Ainain (Dua Mata).
Kategori kedua dari sifat-sifat Allah adalah Fi’liah, atau sifat yang Allah lakukan jika berkehendak.

Sifat ini meliputi; bersemayam di atas Arasy, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan datang di Hari Kiamat.