Uncategorized

Studi tentang Dua Kategori Sifat-Sifat Allah; Zatiah atau Fi’liah

Noqtah Art

Oleh Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua kategori, yaitu zatiah atau sifat yang senantiasa melekat kepada Allah .
Sifat ini tidak berpisah dari ZatNya, seperti Al-Ilmu (berilmu), Al-Qudrah (Kuasa/Mampu), As-Sam’u (Mendengar), Al-Bashar (Melihat), Al-Izzah (Perkasa), Al-Hikmah (Bijaksana), Al-Uluw (Tinggi), Al-Adzhamah (Agung), Al-Wajhu (Wajah), Al-Yadain (Dua Tangan), dan Al-Ainain (Dua Mata).
Kategori kedua dari sifat-sifat Allah adalah Fi’liah, atau sifat yang Allah lakukan jika berkehendak.

Sifat ini meliputi; bersemayam di atas Arasy, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan datang di Hari Kiamat.

BACA JUGA:  Ubadah bin Shamit dan Teladan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Irfan Nugroho

Hanya guru TPA di masjid kampung. Semoga pahala dakwah ini untuk ibunya.

Tema Terkait

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button